Uuendustööde planeerimine

Ülevaade lankidest, mis vajavad uuendustöid: maapinna mineraliseerimine, külv, istutamine.

Hooldustööde planeerimine

Ülevaade lankidest, mis vajavad hooldustöid: kultuurihooldust, valgustusraiet vms.

Taimede tellimine ja jaotamine

Taimetellimuste koostamine. Taimede jagamine alltöövõtjatele. Ülevaated laos olevatest taimedest.

Tööde jagamine alltöövõtjatele

Töö üleandmine partnerile. Ülevaated partneritele jagatud taimedest.

Tööde jälgimine

Tööde edenemise jälgimine: tööde staatused, tagasiside uuendajalt. Tööde alad kaardil. GPS-rada.

Järelvalve

Teostatud tööde kvaliteedi kontrollimine proovitükkide tegemisega.

Otseühendus lank.ee raietööde tarkvaraga

Raietööde suunamine
uuendustöödeks

Meeldetuletused uuendustöödeks

Lõpetatud raietööd saab automaatselt saata uude uuendustööde tarkvarasse.
Meeldetuletused tuletavad meelde, kui vaja tellida taimi või alustada uuenduste planeerimisega.

Liitu nüüd

Prooviperiood

  • 1 kuu
  • Sõlmi leping

0


Liitu

Aastalitsents ettevõttele

  • Tasumine kord 1 aastas
  • Ettemaks

960


Aastas
Liitu
VEEL SAADAVAL

Langihaldus
www.lank.ee

Raietööde tarkvara

Veebirakendus, mis annab pideva ülevaate metsamaterjali kogusest langil ja metsa servas. Võimaldab kirja panna ja vaadata lõigatud, kokku veetud ja ära veetud puidukoguseid.
Ja muidugi e-veoselehe tegemine ja saatmine e-veoselehe registrisse.

Uuri lähemalt